Вакансія - ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА

Вакансія - ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА

Громадська організація «Інфекційний контроль в Україні»

оголошує конкурс на відбір Головного бухгалтера

Для забезпечення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, здійснення відповідного контролю за фінансовою/адміністративною, зокрема, програмною  діяльністю громадської організації, забезпечення фінансової стабільності організації, у тому числі проекту в рамках Запиту України до Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією на фінансування програми з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу у 2018-2020 рр., а також з метою посилення відповідальності за досягнення заявлених цілей. 

Основні обов'язки:

 1. Організовує роботу з  ведення  бухгалтерського  обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на бухгалтерську службу. Досвід роботи у міжнародних програмах (грантова діяльність);
 2. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, з урахуванням особливостей діяльності;
 3. Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства;
 4. У разі потреби особисто веде бухгалтерський облік окремих ділянок обліку;
 5. Бере участь в проведенні інвентаризації матеріальних цінностей;
 6. Складає та подає відповідним користувачам фінансову та податкову звітність;
 7. Здійснює керівництво  діяльністю  бухгалтерської  служби, забезпечує раціональний   та   ефективний  розподіл посадових обов'язків  між   її   працівниками   з урахуванням  вимог  щодо забезпечення захисту інформації та  запобігання зловживанням  під час ведення бухгалтерського обліку; 
 8. Погоджує проекти договорів (контрактів),  у тому числі про повну  індивідуальну матеріальну  відповідальність,  забезпечуючи дотримання   вимог  законодавства   щодо  цільового використання коштів та збереження майна.

 Вимоги до професійної компетентності:

 1. Вища освіта (бухгалтерська, фінансова, економічна);
 2. Досвід роботи від 2-х років на посаді головного бухгалтера;
 3. Займання посади головного бухгалтера не раніше 10 останніх років; 
 4. Впевнений користувач 1С 8.3, M.E.Doc, Клієнт-банк.
 5. Знання чинного законодавства України в сфері бухгалтерського, податкового, бюджетного   обліку;
 6. Самоорганізованість;
 7. Досвід проходження перевірок контролюючими органами;
 8. Володіння англійською мовою на рівні середнього, або вище (вважатиметься перевагою);
 9. Пунктуальність та уважність до деталей, вміння гнучко працювати з інформацією, виявляти проблему і знаходити шляхи її вирішення;
 10. Дотримування правил ділового етикету;
 11. Прагнення до постійного розвитку.

Резюме має бути надіслано електронною поштою на електронну адресу: ngoicukraine@gmail.com; aanegic@gmail.com

В темі листа, будь ласка, зазначте: «Головний бухгалтер».

Термін подання резюме  – до 18:00 17 липня 2018 року.

За результатами відбору резюме успішні кандидати будуть запрошені до участі у співбесіді. У зв’язку з великою кількістю заявок, ми будемо контактувати лише з кандидатами, запрошеними на співбесіду. Умови завдання та контракту можуть бути докладніше обговорені під час співбесіди.

Громадська організація «Інфекційний контроль в Україні»  залишає за собою право повторно розмістити оголошення про вакансію, скасувати конкурс на заміщення вакансії, покладання окремих доручень в інтересах організації, не пов’язаних із веденням обліку.