Інфекційний контроль - складова стримування антибіотикорезистентності

13 листопада 2017 р.
Інфекційний контроль - складова стримування антибіотикорезистентності

Стійкість до антимікробних препаратів, особливо при внутрішньолікарняних інфекціях, це  проблема для систем охорони здоров'я. Безперервне збільшення кількості випадків госпітальних інфекцій, викликаних резистентними мікроорганізмами, які важко піддаються лікуванню, сприяє росту захворюваності і смертності та збільшує витрати на охорону здоров’я.

Сьогодні, 13 листопада, в день коли розпочався Всесвітній тиждень правильного використання антибіотиків, ми представляємо вашій увазі технічний звіт ECDC «Оцінка інфекційного контролю, можливостей гігієни лікарняних закладів та потреби у професійному навчанні в Європейському Союзі».

Впродовж останніх десятиліть інфекції, пов’язані з наданням медичної допомоги, посідають одне з провідних місць в структурі інфекційної патології людини. Ця ситуація вже набуває масштабу глобальної медико-соціальної проблеми.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, тільки в країнах Європейського Союзу вартість лікування хвороб, що викликаються резистентними патогенами оцінюється приблизно в 1,5 млрд. євро на рік. Експерти Світового Банку попереджають, що до 2050 року інфекційні хвороби, викликані стійкими до антибіотиків мікроорганізмами можуть викликати глобальний економічний збиток порівняний з фінансовою кризою 2008 року.

В Україні ситуація з інфекціями, що передаються при наданні медичної допомоги замовчується. За останні роки в Україні офіційно, враховуючи незадовільний стан матеріально-технічного, лабораторного та медикаментозного забезпечення лікувально-профілактичних закладів, офіційно реєструється лише 4-7 тисяч випадків внутрішньолікарняного інфікування щороку, а розрахункова кількість таких випадків складає близько 350 - 800 тисяч на рік.

Наведений нижче матеріал допоможе опосередковано порівняти ситуацію з розвитку та впровадження компонентів інфекційного контролю в нашій країні порівняно з країнами Європейського Союзу.